HOME > About us > Network

Network

FactoriesTokyo, Kobe, Tsukuba
Domestic BranchesTokyo Headquarters, Sapporo, Sendai, Nagoya, Osaka,
Chugoku & Shikoku, Fukuoka
Logistics CentersTokyo Logistics Center, Kobe Logistics Center